Kismama
Szülés, születés
Gyermekágyas (Szült nő)
Idős asszony
Kislány
Serdülő
Szűz
Nász
Fogamzás

Életfa

Az ősmagyar hagyományokban alapmotívum.
Nevezik Égig érő fának, Tetejetlen fának,
Világfának is. Keletre nyúló gyökereink miatt lehet Keletfa is.
A Világmindenséget szimbolizálja: erős gyökérzetével, sudár egyenes törzsével,
szerteágazó ágrendszerével, lombkoronájával tekintélyt parancsolóan áll, ágai között
a Nap, a Hold, a csillagok a teljességet jelenítik meg.
Táltosfának is nevezték, az ősi szertartásokon a tanítót, orvost és papot egy személyben
megtestesítő táltos ezen felkapaszkodva jutott fizikai és szellemi magaslatokra égi
tudást nyerve.

Az életfa-hagyományt sok magyar népszokás őrzi, elemei ott találhatók; például
a tavasz a megújulást jelképező májusfaállításban, de az erdélyi Magyarvistán
óriási lakodalmas kalácsba tűzött ágak is ezt idézik, vagy a színes szalagokkal
feldíszített ágasfa Torockón a lakodalmas ház udvarán egyaránt az életet,
a termékenységet szimbolizálja

UniWeb Design
UniWeb Design rev.2000@chello.hu Főoldal